Effektivisera lagerhanteringen med Lagervagnar

19 juni 2024 Lotta Alberius

editorial

I en alltmer konkurrensutsatt marknad är särskilt för företag med affärsoperationer hanterande varor och material lagerhanteringen en central funktion. Nar man arbetar i ett lager är effektivitet och säkerhet nyckelorden och med rätt utrustning går dessa två hand i hand. Detta är anledningen till varför lagervagnar har blivit en oumbärlig utrustning på arbetsplatser med behov av att transportera och organisera varor på ett smidigt och säkert vis.

Vad är en lagervagn?

Lagervagnar är rörliga förvaringsenheter utformade för att göra det lättare att förflytta och tillgängliggöra varor i ett lagerutrymme. De finns i en rad olika modeller, med skräddarsydda konstruktioner för olika typer av last och lagermiljöer. Vanligen är de tillverkade av hållbara och lätta material som stål eller aluminium, vilket gör dem lämpliga för tunga belastningar samtidigt som de är lätta att manövrera.

Användningsområdena är närmast oändliga – från verkstäder, lagerlokaler, till sjukhus och affärer – där behov av att effektivt hantera varor, verktyg och utrustning finns. Varje heltäckande och fungerande lagervagn borde erbjuda både rörlighet och ordning vilket rationaliserar arbetsflöden, sparar tid vid hämtning eller leverans och minskar risk för arbetsskador genom att möjliggöra ergonomisk hantering av tunga föremål.

Sortiment och anpassning

I takt med ökade krav och specialisering inom olika branscher, har även utbudet och anpassningen av lagervagnar blivit allt mer sofistikerade. Idag kan man välja mellan enkla plattformsvagnar för snabba överföringar över korta distanser till högt specialiserade sorteringsvagnar med inbyggda hyllor och lådor, optimerade för ordning och reda. De kan också komma med tillägg som t.ex. avtagbara sidor, låsbara hjul för säker fastställning vid lastning/lossning eller uppfällbara hyllor för enkel förvaring när de inte används.

Att välja rätt lagervagn för ditt företag kräver insikt i den specifika arbetsmiljön och de operativa kraven. Det kan lönas sig att överväga både standardmodeller och anpassningsbara varianter för att uppfylla de särskilda behoven hos verksamheten.

Lagervagnar

Välja rätt lagervagn – viktiga egenskaper att överväga

När det är dags att välja lagervagnar till lager eller arbetsplats, finns det ett par viktiga egenskaper som bör tillmätas stor vikt:

1. Lastförmåga
Beakta varuvikt och storlek som ska transporteras för att säkerställa att vagnen kan hantera lasset utan att skada sig själv eller omgivningen.

2. Dimensioner och storlek
Lagervagnen ska passa väl in i arbetsmiljön utan att vara i vägen eller orsaka oreda.

3. Material
Välj ett material som är lämpligt för miljön vagnen ska användas i; vissa material kan vara mer hållbara eller lämpliga i särskilda miljöer.

4. Manövrerbarhet och hjul
Se till att vagnen med hjulen är lättkörd och underlättar arbetet.

5. Användarergonomi
Det är alltid viktigt att tänka på arbetssituationen och använda hjälpmedel som underlättar ergonomin.

Kunskap och expertis

Att ta hjälp av en expert på lagervagnar är en god idé, oavsett om du är en liten verkstad eller en stor distributionscentral. En pålitlig leverantör som Glasmek AB kommer inte bara erbjuda ett urval i en lageradministration, utan även erbjuda värdefull rådgivning gällande val av lagervagnar.

Fler nyheter