Vilken temperatur är feber

08 januari 2024 Jon Larsson

? En grundlig översikt av febertemperaturen

Att definiera feber och temperaturen för feber är viktigt för att kunna avgöra när en persons kroppstemperatur anses vara onormalt hög. Feber är ett vanligt symptom vid många sjukdomstillstånd och kan vara ett tecken på att kroppen försöker bekämpa en infektion eller inflammation. I denna artikel kommer vi att utforska vad som anses vara feber, vilka olika typer av feber som finns och hur temperaturen för feber kan variera beroende på olika faktorer.

Vad är feber och vilka typer finns det?

research

Feber definieras oftast som en kroppstemperatur över det normala, men exakt vad som anses vara hög temperatur varierar. De flesta medicinska experter är överens om att en vanlig febertemperatur ligger mellan 37,5C och 38C. Detta anses vara en mild feber. Vid en måttlig feber anses temperaturen vara mellan 38C och 39C, medan en hög feber är över 39C.

Det finns olika typer av feber, inklusive kortvarig feber, långvarig feber och periodisk feber. Kortvarig feber varar i vanligtvis mindre än en vecka och orsakas oftast av virusinfektioner eller mindre sjukdomar. Långvarig feber kan vara ett tecken på ett mer allvarligt hälsoproblem, såsom en bakteriell infektion eller en autoimmun sjukdom. Periodisk feber är en sällsynt genetisk sjukdom som kännetecknas av återkommande episoder av hög feber.

Kvantitativa mätningar om febertemperaturen

För att mäta kroppstemperaturen används oftast termometrar. Det finns olika typer av termometrar tillgängliga, inklusive kvicksilvertermometrar, digitala termometrar och infraröda termometrar. För att mäta feber genom munnen placeras termometern under tungan i minst 30 sekunder. Genom att mäta feber genom ändtarmen får man den mest exakta avläsningen, men det kan vara obekvämt. Andra alternativ är att mäta feber under armen eller i örat.

Skillnader i febertemperaturen

Temperaturen för feber kan variera beroende på ålder, kön, tid på dygnet och individuell variation. Barn har vanligtvis lite högre normala kroppstemperaturer än vuxna och deras febergränser kan vara något högre. Kvinnor kan uppleva en något högre normal kroppstemperatur under ägglossning och efter befruktning. Kroppstemperaturen är också lägre på morgonen och högre på kvällen. Vissa människor kan ha lägre eller högre normala kroppstemperaturer, vilket kan påverka vad som anses vara feber för dem.

Historiska för- och nackdelar med febertemperaturen

I det förflutna användes ofta en känsla av äckel och en ”varm” känsla i huden för att bedöma om någon hade feber eller inte. Detta var inte särskilt exakt och ledde till många missbedömningar. Dessutom kunde feber mätas genom att känna på pannan, men det var också osäkert. Utvecklingen av termometrar, särskilt digitala termometrar, har gjort det mer tillförlitligt och exakt att mäta feber.

En videoklipp om hur man mäter feber kan vara informativt för läsarna och kan infogas här för att tydliggöra processen.

Slutsats:

Att veta vilken temperatur som räknas som feber är viktigt för att kunna bedöma sjukdomstillstånd och avgöra vad som kräver medicinsk behandling. Generellt sett anses en kroppstemperatur över 37,5C vara feber, men det finns olika typer av feber och temperaturgränser kan variera beroende på olika faktorer. Genom att använda korrekta mätmetoder och ta hänsyn till individuella variationer kan feber mätas och bedömas på ett tillförlitligt sätt.FAQ

Vad anses vara en normal kroppstemperatur?

En normal kroppstemperatur anses vanligtvis vara mellan 36,5C och 37,5C.

Hur mäter jag feber på bästa sätt?

Det rekommenderas att använda en termometer för att mäta feber. Placera termometern under tungan i minst 30 sekunder för att få en korrekt avläsning. Det går även att mäta i ändtarmen, under armen eller i örat.

Hur skiljer sig feber hos barn från vuxna?

Barn har vanligtvis lite högre normala kroppstemperaturer än vuxna, så deras febergränser kan vara något högre. Det är viktigt att ta hänsyn till individuella variationer och eventuell ålder när man bedömer feber hos barn.

Fler nyheter